نوشته‌ها

فقدان بخش اجتناب ناپذیری از زندگی است. رویدادهایی از قطع روابط گرفته تا جدایی، طلاق و مرگ عزیزان را شامل میشود. فقدانها معمولا غیر منتظره هستند. با توجه به اینکه بیشتر فقدانها ناراحت کننده هستند، پذیرفتن آنها به عنوان مسائل واقعی طی سوگواری بسیار مفید است. سوگواری فرایندی است،که در جریان آن احساسات گوناگونی را تجربه میکنید.
اگرچه سوگواری برای یک فقدان، تجربه خوشایندی نیست، با این حال بخشی از زندگی است که برای هر کس پیش میآید. تجربه سوگ فقدان بر احساسات، جسم، افکار و رفتار شما تاثیر میگذارد. با توجه به نوع و ماهیت فقدان، افراد احساسات متفاوتی را تجربه میکنند. شایعترین احساساتی که افراد در جریان فقدان تجربه میکنند، عبارتند از: غمگینی، خشم، احساس گناه، اضطراب، تنهایی، خستگی و شوک .
احساساتی را که بعد از فقدان به انسان دست میدهد، به طور معمول بر جسم او نیز اثر میگذارد، که عبارتند از: احساس خالی بودن معده، سفتی عضلات سینه، حساسیت زیاد به صدا، تنگی نفس، ضعف عضلات خشکی دهان و ضغف عمومی.
پس از تجربه سوگ احتمالا افکاری به ذهن شما خطور میکند ار جمله: ناباوری، سر درگمی، اشتغالذهنی و خیالپردازی. همچنین تجربه قثدان ممکن است بر برخی از رفتارهای روزمره شما ( خواب، خوراک، گوشهگیری، رویا دیدن، گریه کردن و فعالیتهای روزمره )تاثیر بگذارد.
کمک گرفتن از متخصصان حرفهای برای کسانی که تجربه فقدان زندگیشان را به شدت و مختل کرده است مفید خواهد بود. متخصصان ما در این زمینه همراه شما خواهند بود.

 

9099072932