Post Slider Element

The post slider element allows you to display a 2-5 column slider with entries, that are fetched from any of your Themes active Taxonomies. This also includes Taxonomies that are added via Plugins. So for example if you have a shop plugin active you will also be able to display the latest Products.

Latest Posts

تله های زندگی یا طرحواره ها و نقش آن در زندگی

,
تله های زندگی تله های زندگی  یا طرحواره ها و نقش آن در زندگی درنتیحه تجارب ناگوار دوران کودکی شکل می گیرد.این تله ها، هسته اصلی و زیر بنای اختلال های شخصیت، اختلال های اضطرابی، افسردگی، سو مصرف مواد و یا اختلال های سایکوسوماتیک به شمار می رود. ری…

غلبه بر افکارهای منفی و نشخوارهای ذهنی و معرفی برخی از انواع افکار منفی

, ,
http://افکارکار ذهن اینست که فکر تولبد کند. ذهن این کار را بی وقفه و سر سختانه انجام می دهد. غلبه بر افکارهای منفی و نشخوارهای ذهنی و معرفی برخی از انواع افکار منفی، موضوع این مقاله هست که به بررسی آن می پردازیم. برخی از افکار معنادار هستند و…

چگونه از ذهن وبدن فرزندان خود در برابر ویروس کرونا مراقبت کنیم

چگونه از ذهن و بدن فرزندان خود در برابر ویروس کرونا مراقبت کنیم؟ در این نوشتار سعی شده تا تکنیک های کاربردی نحوه برخورد با کورکان و نوجوانان و کاهش اضطراب در آنها در زمان شیوع ویروس کرونا بیان شود. حتی اگر به نظر می رسد که کودکان ونوجوانان، اخبار ویروس …

Latest Portfolio Entries without Excerpt