Blog Elements

You can display blog posts in various ways with the “Blog Post” element/shortcode. You can see one example here and even more at the blog main menu item of this demo.

تله های زندگی یا طرحواره ها و نقش آن در زندگی

,
تله های زندگی تله های زندگی  یا طرحواره ها و نقش آن در زندگی درنتیحه تجارب ناگوار دوران کودکی شکل می گیرد.این تله ها، هسته اصلی و زیر بنای اختلال های شخصیت، اختلال های اضطرابی، افسردگی، سو مصرف مواد و یا اختلال های سایکوسوماتیک به شمار می رود. ری…

رهایی از زندان ذهن و افکار منفی و ارایه راهکارهای درمانی

بیشتر افراد در زندگی خود خواهان آرامش هستند، اما به نطر می رسد وقایع زندگی و شنیدن اخبار بد، این آرامش را مختل می کند. رهایی از زندان ذهن و افکار منفی و ارایه راهکارهای درمانی موضوع این مقاله است. به منظور دگرگون ساختن زندگی خود، فقط لازم…

نشخوارهای ذهنی چیست و چگونه می توان آن را درمان کرد

کلمه نشخوار از کلمه لاتین جویدن rumination مشتق شده است. مانند نشخوار یک گاو (جویدن علف). در هنگام نشخوار فکری ما دایما یک فکر یا خاطره را مرور می کنیم، می خواهیم بدانیم نشخوارهای ذهنی چیست و چگونه می توان آن را درمان کرد. ممکن است به خودمان بگو…

غلبه بر افکارهای منفی و نشخوارهای ذهنی و معرفی برخی از انواع افکار منفی

, ,
http://افکارکار ذهن اینست که فکر تولبد کند. ذهن این کار را بی وقفه و سر سختانه انجام می دهد. غلبه بر افکارهای منفی و نشخوارهای ذهنی و معرفی برخی از انواع افکار منفی، موضوع این مقاله هست که به بررسی آن می پردازیم. برخی از افکار معنادار هستند و…

درباره خوشبینی و اثرات سو بدبینی بیشتر بدانیم تا زندگی بهتری داشته باشیم

ما تمایل داریم چنین تصور کنیم که کودکی دورانی است ساده و بی غل و غش، ما باید درباره خوشبینی و اثرات سو بدیینی بیشتر بدانیم تا زندگی بهتری داشته باشیم. برای گریز از بدبینی پناهگاهی نیست. اثرات منفی بدبینی بسیاری از کودکان به شدت از بدبینی رنج می…

خوش بینی چیست و افراد خوش بین چه ویژگیهایی دارند

زندگی همان شکست و بلاهایی را که بر سر افراد بدبین می آورد، برای افراد خوش بین نیز پیش می آورد. ما افراد خوش بین آنها را بهتر پشت سر می گذارند. فرد خوشبین پس از شگست قد راست می کند و با تکیه بر زندگی خود که قدری از غنای آن کاسته شده است، از نو آغاز می …