عشق یعنی با هم ماندن، یعنی قدم نهادن از جهان رویاها به دنیایی که در آن عشق ماندگار امکانپذیر است. اگر تا به حال عاشق شده باشید لازم نیست به شما بگوییم که عشق چه تجربه شورانگیری است. هیچ چیز با این فوران شور و شیدایی قابل مقایسه نیست. همه چیر خوب است. دنیا به شما چشمک میزند و زندگی پر از معنا میشود. بعد روزی فرا میرسد که متوجه میشوید شوهرتان موقع غذا خوردن دهانش صدا میدهد یا همسرتان در مهمانیهای شام کمی مضطرب میشود و پرحرفی میکند. همسرتان مردی است که تلویزیون زیاد نگاه میکند و خوب به حرف آدم گوش نمیدهد یا زنی است که وسایل شخصیاش را مرتب نمیکند و … . زمانی میرسد که به اتاق نشیمن نگاه میکنید و میبینید جایی که روزی لیلی یا مجنون را میدیدید، یک آدم معمولی نشسته است. طبیعی است که در این لحظات فکر کنید شاید اشتباه کردهاید و همسرتان آن موجود منحصر به فرد نیست . و زندگی زناشویی خوب پیش نمیرود. در چنین موقعیتی میتوانید با متخصصین و مشاوران ما با شماره 9099072932 تماس بگیرید تا شما را برای زندگی بهتر یاری رسانند .

سوءمصرف مواد مخدر یک پدیده جهانی است . به ندرت کشوری یافت می شود که این معضل در آن یافت نشود . روند سوءمصرف به ویژه در نوجوانان علاِیمی از همگرایی گسترش مواد مخدر را در کشورها نشان می دهد.
سوال بحث انگیز در حوزه سوءمصرف مواد و الکل مربوط به میزان مسِئولیت پذیری مراجع در قبال بهبودی خود است . قربانی بیماری اعتیاد نباید به دلیل رفتارهایی که اساسا غیر ارادی هستند توبیخ و تنبیه شوند. در واقع تحکیم کارآمدی پیش بینی کننده تغییر رفتار است. هر چه تصور کار آمدی قویتر باشد افراد به احتمال بیشتری تلاش پیوسته ای دارند . موفق خواهند شد.
اقدامات درمانی
درمان سوءمصرف مواد یا اعتیاد به مواد مخدر به دلیل فعالیتها و راهبردهای مورد استفاده انواع مختلفی دارد . بطور کلی پنج روش اصلی درمان عبارتند از
1)درمانهای جسمی
2)درمانهای دارویی
3)درمانهای روانشناختی
4)درمانهای گروهی و خانوادگی
سم زدایی
اگرچه واژه سم زدایی به معنای از بین رفتن اثرات مسموم کننده مواد در بدن است اما از آن در حوزههای وسیعتری مانند کنترل بیماریهای عصبی مثل افسردگی و مشکلات روحی و جسمی مرتبط به آن استفاده می شود. به زبان ساده وقتی که بدن به استفاده از دارویی عادت کرده باشد، قطع آن موجب بر هم خوردن توازن و تعادل ذهنی و جسمی میشود و عوارض نا مطلوبی را بر جا میگذارد و تنها میتوان از طریق سم زدایی این عوارض را تحت کنترل در آورد. سم زدایی به رفع اثرات انزواطلبی و گوشهگیری کمک میکند اما مشکلات روانی، اجتماعی و رفتاری مرتبط با سوء مصرف مواد را حل نمیکند.
سمزدایی کامل یکی از مهمترین اهداف اکثر برنامههای درمانی است و سم زدایی را میتوان با قطع یکباره مواد یا قطع تدریجی آنها آغاز کرد. سم زدایی یک درمان کوتاه مدت است که برای پیشبینی ترک سالم مراجع از مواد طراحی شده است .با این که سم زدایی یک پدیده فیزیولوژیک است که بدن شخص را از ماده مورد سوءمصرف پاک و آزاد میکند اما دارای مضامین روانشناختی و اجتماعی است که مستلزم تلاش بهینه روانشناس است.
نقش مشاور عبارت است از :

  • نظارت بر پیشرفت مراجع
  • حمایت فردی و عاطفی از مراجع
  • تشویق مراجع و خانواده او به استفاده از سم زدایی به عنوان فرصتی برای تغییر
  • سنجش نیازها و توان مراجع برای ادامه درمان
  • کار با مراجع برای ابداع یک برنامه درمانی مناسب

درمان با سم زدایی شروع میشود و با درمانهای فردی و خانوادگی ادامه مییابد.

پیری اتفاقی است که برای همه پیش میآید. مردم تمام فرهنگها در سرتاسر تاریخ واقعیت پیری و مرگ را پذیرفتهاند. پیری تجربهای است که ممکن است آن را دوست نداشته باشیم، اما باید آن را قبول کنیم، برای برخیها پیری رویدادی غمانگیز است.
پیری با دو مشکل عمده همراه است. مشکل اول مشکل جسمی است که نتیجه افت عملکرد است که با بالا رفتن سن در بدن ایجاد میشود. مشکل دوم جنبه روانشناختی دارد و از نیاز افراد سالمند به غلبه یاقتن بر پیری، حفظ عزت نفس، تسلط و احساس شایستگی خود ناشی میشود.
رایجترین مشکلات پیری که بیشتر افراد سالمند تجربه کردهاند: بالا و پایین رفتن از پلهها، شستشو و حمام کردن، نظافت خانه، شستن لباس، استفاده از تلفن، پختن غذا و لباس پوشیدن.

فقدان بخش اجتناب ناپذیری از زندگی است. رویدادهایی از قطع روابط گرفته تا جدایی، طلاق و مرگ عزیزان را شامل میشود. فقدانها معمولا غیر منتظره هستند. با توجه به اینکه بیشتر فقدانها ناراحت کننده هستند، پذیرفتن آنها به عنوان مسائل واقعی طی سوگواری بسیار مفید است. سوگواری فرایندی است،که در جریان آن احساسات گوناگونی را تجربه میکنید.
اگرچه سوگواری برای یک فقدان، تجربه خوشایندی نیست، با این حال بخشی از زندگی است که برای هر کس پیش میآید. تجربه سوگ فقدان بر احساسات، جسم، افکار و رفتار شما تاثیر میگذارد. با توجه به نوع و ماهیت فقدان، افراد احساسات متفاوتی را تجربه میکنند. شایعترین احساساتی که افراد در جریان فقدان تجربه میکنند، عبارتند از: غمگینی، خشم، احساس گناه، اضطراب، تنهایی، خستگی و شوک .
احساساتی را که بعد از فقدان به انسان دست میدهد، به طور معمول بر جسم او نیز اثر میگذارد، که عبارتند از: احساس خالی بودن معده، سفتی عضلات سینه، حساسیت زیاد به صدا، تنگی نفس، ضعف عضلات خشکی دهان و ضغف عمومی.
پس از تجربه سوگ احتمالا افکاری به ذهن شما خطور میکند ار جمله: ناباوری، سر درگمی، اشتغالذهنی و خیالپردازی. همچنین تجربه قثدان ممکن است بر برخی از رفتارهای روزمره شما ( خواب، خوراک، گوشهگیری، رویا دیدن، گریه کردن و فعالیتهای روزمره )تاثیر بگذارد.
کمک گرفتن از متخصصان حرفهای برای کسانی که تجربه فقدان زندگیشان را به شدت و مختل کرده است مفید خواهد بود. متخصصان ما در این زمینه همراه شما خواهند بود.

 

9099072932

افسردگی، اضطراب، تنهایی، اختلافات زناشویی، بیماری، درد، شکست عاطفی، ضربههایروحی و … مشکلاتی هستند که بسیاری از افراد آنرا تجربه میکنند. دانش مهارتهای زندگی میتواند به افراد کمک کند تا بتوانند به بهترین نحو از زندگی لذت ببرند.
با دانستن مهارتهای زندگی مانند مهارتهای ارتباطی، مهارت حل مسئله، مهارت کنترل خشم، مهارت حل تعارض، مهارت جراتورزی، مهارت تحملپریشانی . مهارت ابراز احساسات و سایر مهارتها میتوانیم زندگی بهتری برای خود بیافرینیم. برای آموزش چنین مهارتهایی نیاز به مشاورانی داریم که همدلانه همراه شما باشند.

فرزندان شما بیش از پیشرفت در مدرسه و درس و نمره و مهارتآموزی و یادگیری موسیقی و رشتههای فنی و ورزش و المپیاد نیازمند داشتن رابطهای خوب، صمیمی و زضایتبخش با شما هستند. اگر توانستید چنین رابطهای را ایجاد و نگهداری کنید، با خیال آسوده بدانید که فرزندتان خودش راه بهورزی و موفقیت و شادکامی را خواهد یافت. اما در صورت عدم توانایی در ایجاد و نگهداری رابطه با شما امکان دارد که به سمت مشکلات روانشناختی و اختلالات رفتاری یا اعتیاد به مواد مخدریا الکل، بیبندوباری جنسی، خشونت و بزهکاری کشیده شود.
کلید حل معمای فرزند پروری موثر و لذتبخش ایجاد و حفظ رابطه خوب با فرزندان است. در صورتیکه با نوجوانان خود مشکلات ارتباطی دارید و در حل مسائل فرزندانتان عاجز ماندهاید، از مشاوران و روانشناسان ما سود جویید. کارشناسان ما در هر لحظه همراه شما خواهند بود. شماره تماس9099072932

در این مقاله سعی داریم فن آوری نوروفیدبک و کاربردهای آن را در درمان بیماریها شرح دهیم. نوروفیدبک نوعی فنآوری است که به بیمارانی که به رواندرمانی و افزایش ادراک و شناخت نیاز دارند و یا کسانیکه در مهارتهای ذهنی دچار ضعف هستند، کمک میکنند.

نور فیدبک چه دستگاهی است و چه کاربردهایی دارد

فن آوری نوروفیدبک و کاربردهای این دستگاه

کاربرد نوروفیدبک در درمان بیماری ها

این روش درمانی در درمان افسردگی، اضطراب، وسواس، اختلالات شخصیتی، اعتیاد و مشکلات هیجانی کاربرد فراوانی دارد. این فناوری یکی از روشهای درمانی موثر در درمان کودکان مبتلا به نقص توجه همراه با بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری است.

علاوه بر این نوروفیدبک در افزابش مهارتهای مدیریت و کارایی شغلی، افزایش دقت و سرعت در ورزشکاران و موفقیت آنها در مسابقات نقش بسزایی دارد. با توجه به کاربردهای فراوانی که نوروفیدبک دارد،

جای تعحب نیست که در حال حاضر نوروتراپی در تخصصهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد. برای نمونه میتوان از متخصصین توانبخشی، نورولوژیستها، روانپزشکان و روانشناسان نام برد.
در واقع در نوروفیدبک بیماران یاد میگیرند چگونه تغییرات متابولیک مغز خود را تقویت کنند تا منجر به کاهش و یا محدودیت در مصرف دارو شود. نوروفیدبک شبیه یک برنامه تمرینی است که باعث افزایش توجه و تمرکز و انعطافپذیری میشود و بیشتر مشابه یادگیری است.

نوروفیدبک چیست

نورو فیدبک نظام آموزشی جامع برای بیماران است که باعث ایجاد تغییرات، تقویت، تعدیل و افزایش کارآیی سلول های مغزی می شود. در واقع نوروقیدبک دانشی است که نیاز به آزمایشگاه خاصی ندارد و منحصرا توسط پزشک یا روانشناس متخصص این رشته انجام می گیرد.

نوروفیدبک نوعی فن آوری است که به بیمارانی که به روان درمانی و توان بخشی ادراک و شناخت نیاز دارند و با کسانی که در مهارتهای ذهنی دچار ضعف هستند، کمک می کند. بیش از 35 سال است که نوروتراپی برای کنترل بیماری های صرع نیز به کار می رود و منجر به تغییر و تحولاتی در زندگی این بیماران شده است.

بیمارانی که سابقه موج گرفتگی و یا ضربه مغزی دارند و بیماران مبتلا به سر درد و یا آن دسته از افرادی که به علت افزایش سن دچار کاهش مهارتهای شناختی شده اند، نوروتراپی را بهترین وسیله برای کاهش علایم اختلال و افزایش شناخت ها و مهارتها  یافته اند.

http://نوروفیدبک