خوش بینی چیست و افراد خوش بین چه ویژگیهایی دارند

زندگی همان شکست و بلاهایی را که بر سر افراد بدبین می آورد، برای افراد خوش بین نیز پیش می آورد. ما افراد خوش بین آنها را بهتر پشت سر می گذارند. فرد خوشبین پس از شگست قد راست می کند و با تکیه بر زندگی خود که قدری از غنای آن کاسته شده است، … ادامه خواندن خوش بینی چیست و افراد خوش بین چه ویژگیهایی دارند