چگونه بدبینی را به خوش بینی تبدیل کنیم

بدبینی هنگامی که در بدبینی و اندوه به سر می بریم ،درواقع با نوع خفیفی از یک اختلال روانی عمده به نام اقسردگی روبه رو هستیم. تقریبا همه ما گرفتار افسردگی بوده ایم و می دانیم که این وضعیت چگونه زندگی روزمره مارا مختل می سازد.در برخی ها،افسردگی تجربه ای کمیاب به شمار می آید.این … ادامه خواندن چگونه بدبینی را به خوش بینی تبدیل کنیم